LIC hľadá editora / editorku Oddelenia domácich projektov

Literárne informačné centrum vypisuje konkurz na editora / editorku Oddelenia domácich projektov. 

Požaduje sa: 

• vysokoškolské vzdelanie

• dobrá orientácia v kontexte slovenskej literatúry a jazyka

Náplň práce:

• elektronické editovanie profilov autorov v databáze LIC

• jazykové redigovanie pri úprave neperiodických publikácií LIC

• spolupodieľanie sa na koncepčnej príprave, organizačnom zabezpečení a odbornej realizácii literárnych projektov a prezentácií LIC

 

Ponúkame plný pracovný úväzok a odmeňovanie podľa zák. č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a nariadením vlády č. 388/2018 príloha č. 3.

CV a motivačný list pošlite na adresu drabova@litcentrum.sk do 15. 4.2021.

Foto. Freepik