LIC na letnej škole Studia Academica Slovaca

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave organizuje aj tento rok v čase od 31. júla do 20. augusta 2016 v Bratislave 52. ročník letnej školy slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (SAS). Na pôde Filozofickej fakulty sa v piatok 5. augusta zúčastnilo aj LIC.

Úvodné slovo patrilo riaditeľke SAS Jane Pekarovičovej, ktorá uviedla riaditeľku LIC Miroslavu Vallovú a pracovníčky LIC Danielu Humajovú a Danu Podrackú, aby predstavili činnosť inštitúcie od domácich po zahraničné aktivity. Po krátkej prezentácii a konala beseda s profesorom Jánom Zamborom, ktorému LIC vydala v rámci svojej edičnej činnosti monografiu Vzlyky nahej duše. Ivan Krasko v interpretáciách. Besedu moderovala Miroslava Vallová. J. Zambor predstavil básnika ako jedného z najvýznamnejších básnikov slovenskej moderny. Prednáška sa zamerala na vzťahy Ivana Kraska, jeho život a dielo, ako aj na čítanie a interpretovanie básní z jeho básnickej kolekcie. O prednášku bol veľký záujme zo strany účastníkov SAS a inšpiroval ich natoľko, že knihu si zakúpili na hlbšie štúdium viacerí účastníci podujatia.