LIC plní zákon o slobodnom prístupe k informáciám

Postup pri žiadosti o sprístupnenie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. (zákon o slobodnom prístupe k informáciám) v Literárnom informačnom centre.
           Literárne informačné centrum (ďalej LIC) informácie v zmysle par. 5, ods. 1) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zverejňuje prostredníctvom stránky na internete na IP-adrese: www.litcentrum.sk.

Žiadatelia môžu prístup k informáciám žiadať nasledovnými formami:

telefonicky: 02 / 5292 0271 (5296 4475)

faxom: 02 / 5296 4563

e-mailom: info@litcentrum.sk

poštou: Literárne informačné centrum, 

Mgr. Ľubica Suballyová, Nám. SNP 12, 812 24 Bratislava

osobne: Mgr. Ľubica Suballyová,
             Literárne informačné centrum, Nám. SNP 12,
             5. poschodie, dv.č. 519

Na základe žiadosti o vyhotovenie kópie požadovanej informácie na nosiči bude LIC žiadateľovi účtovať poplatok v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám.

Bratislava 20. 12. 2000