Lit_cast Slowakei #21 so Stefanie Bose

Prekladateľka Stefanie Bose sa k slovenčine dostala náhodou: pôvodne chcela ísť v rokoch 2004/2005 na dobrovoľnícku službu do Južnej Ameriky. No život to zariadil tak, že napokon skončila na východnom Slovensku... Dnes sa stará nielen o chod úradu slovenského honorárneho konzula, Dr. Albrechta Tintelnota, v Lipsku, ale angažuje sa aj v oblasti jazykovej asistencie a integrácie. V jej živote zaujal tiež pevné miesto umelecký preklad – od literatúry pre deti až k poézii. V tejto časti seriálu LIT_cast Slowakei sa toho môžete dozvedieť naozaj veľa.

Die Übersetzerin Stefanie Bose durch einen Zufall beim Slowakischen gelandet: Ihren Freiwilligendienst wollte sie 2004/05 eigentlich in Südamerika verbringen. Doch wie das Leben nun einmal so spielte, landete sie schließlich in der Ostslowakei … Heute betreut sie nicht nur das Büro des slowakischen Honorarkonsuls in Leipzig, Dr. Albrecht Tintelnot, sondern ist auch noch als Sprach- und Integrationsmittlerin im Einsatz. Und das Übersetzen – von Kinderliteratur bis hin zur Lyrik – hat ebenso einen festen Platz in ihrem Leben. Es gibt viel zu erfahren in dieser Ausgabe von Lit_cast Slowakei.

foto © archív Stefanie Bose

Podcast môžete odoberať prostredníctvom aplikácií Spotify, ApplePodcast a GooglePlay.