Lit_cast Slowakei #27 s Evou Profousovou

Milí priatelia, je to už viac ako rok, odkedy sme pre vás v Literárnom informačnom centre začali pripravovať rozhovory o slovenskej kultúre, najmä tej literárnej, v cudzích jazykch: nemčine, angličtine – a najnovšie aj v maďarčine. Dnes vás pozývame k počúvaniu poslednej časti nemeckojazyčného seriálu LIT_cast Slowakei s prekladateľkou Evou Profousovou. Ďakujeme hostiteľom relácie Michalovi Hvoreckého a Mirkovi Moritzovi Kraetschovi za excelentnú prípravu a moderátorský výkon, všetkým hosťom a hostkám za ich inšpiratívne rozprávanie a vám – poslucháčom a poslucháčkam za priazeň. Veríme, že na podcastové rozhovory pre zahraničných priaznivcov slovenskej literatúry nadviažeme aj na jeseň. 

Prekladateľka Eva Profousová sa narodila v Prahe a ako tínedžerka utiekla z Československa do Hamburgu. Dnes je jednou z najvýznamnejších prekladateliek z češtiny a aktívne posilňuje väzby medzi týmito dvoma literárnymi kultúrami. Ako vstúpila do jej života nemčina, prečo neprekladá do češtiny (a v čom je prekladanie do rodného jazyka špecifické) a čo má spoločné so slovenčinou, nám prezradí v 27. vydaní LIT_cast Slowakei, s ktorým nemecká verzia tejto série sa končí.

Die Übersetzerin Eva Profousová ist in Prag geboren und flüchtete als Jugendliche aus der Tschechoslowakei nach Hamburg. Heute gehört sie zu den profiliertesten Übersetzerinnen aus dem Tschechischen und ist als Literaturvermittlerin zwischen beiden Kulturen aktiv. Wie die deutsche Sprache in ihr Leben kam, warum sie nicht in ihre Muttersprache übersetzt (und was diese Übersetzungsrichtung so besonders macht) und was sie mit dem Slowakischen am Hut hat, das und noch viel mehr berichtet sie uns in der 27. Ausgabe von LIT_cast Slowakei, mit der die deutsche Version dieser Reihe zu Ende geht.

foto © Anja Kapunkt

LIT_cast Slowakei môžete odoberať prostredníctvom aplikácií Spotify, ApplePodcast a GooglePlay.

LIT_cast Slowakei finden Sie auch bei Spotify, ApplePodcast und GooglePlay.