Literárna tvorba žije i v ťažších časoch

XXXV. ročník súťaže Literárna Senica Ladislava Novomeského pozná svojich víťazov. Video slávnostného vyhlásenia výyledkov nájdete na tomto odkaze.

Literárna Senica nesie odkaz významného slovenského básnika Ladislava Novomeského a patrí medzi celoslovenské autorské literárne súťaže s dlhoročnou tradíciou.

„V minulom roku prešlo literárne umenie záťažovým testom – a obstálo. A prežila aj Literárna Senica, ktorá otvára dvere nastupujúcej generácii literárnych autorov. Je tu vďaka všetkým, ktorí vykročili na cestu a neprestali tvoriť literárne umenie napriek alebo možno práve vďaka všetkému,“ vyjadrila sa Silvia Sameková, riaditeľka Záhorskej knižnice.

Do aktuálneho XXXV. ročníka sa zapojilo 112 autorov, ktorí zaslali 295 prác. Uvedené sumárne čísla zodpovedajú minuloročnému záujmu, nastala však zmena vo vekovej štruktúre autorov. „Pri podrobnejšom pohľade na jednotlivé kategórie sme zaznamenali pokles záujmu v I. kategórii poézie. Naopak, vzrástol počet autorov i prác v III. kategórii prózy,“ upresnila Silvia Sameková.

XXXV. ročník LSLN 2021 sa uzatvoril v stredu 25. novembra. Vyhodnotenie prebiehalo virtuálne, bez osobných stretnutí: súťažiaci, porotcovia, organizátori i verejnosť sa  spojili prostredníctvom internetu. Počas dňa sa uskutočnili rozborové semináre, ktoré viedli porotcovia. Za poéziu práce hodnotili Dana Podracká a Daniel Domorák, prozaickým textom sa venovali porotcovia Soňa Uriková a Marek Vadas. Slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov XXXV. ročníka odvysielali vo večerných hodinách regionálne televízie a streamoval sa na YouTube kanáloch Záhorskej knižnice a TV SEN. Záznamy zo všetkých podujatí budú zverejnené na komunikačných kanáloch Záhorskej knižnice.

V XXXV. ročníku LSLN 2021 Cenu Predsedu Trnavského samosprávneho kraja získala Martina Kostolná z Trenčianskych Teplíc, Cenu Literárneho informačného centra Ema Jacková z Rimavskej Soboty.

Vyhlasovateľmi Literárnej Senice Ladislava Novomeského sú okrem Záhorskej knižnice aj Trnavský samosprávny kraj, Mesto Senica, Literárne informačné centrum v Bratislave a Spoločnosť Ladislava Novomeského v Bratislave. Ocenené práce sú zverejnené v Bulletine ocenených prác. Literárnu súťaž  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia.

  • Literárna tvorba žije i v ťažších časoch - 0