Literárne hádanky

Keďže literárne hádanky do KR č. 7 pre vás vymyslel Igor Hochel na veľkonočné sviatky,  pripravil vám menej náročné úlohy. Podľa správnych odpovedí je zrejmé, že ste sa veľmi nemuseli namáhať a z prvého štvorveršia ste neomylne vyčítali autora Jaroslava Haška a jeho dielo Osudy dobrého vojaka Švejka za svetovej vojny (samozrejme, uznávame aj originálny český názov, ako aj skrátený: Dobrý vojak Švejk či len Švejk). V dáme od Zvolena z druhého štvorveršia ste spoznali múzu Ľudovíta Štúra a potom ste už ľahko uhádli, že autorom životopisného románu je Ľudo Zúbek a názov diela Jar Adely Ostrolúckej. Za správne odpovede odmeníme Martu GÁLISOVÚ z Veľkých Bielic publikáciou Tvorivá vizualizácia z vydavateľstva Ikar a Annu IŠTVÁNFFYOVÚ Nemčinou pre samoukov z vydavateľstva Belimex.

 

V literárnych hádankách uplatňujeme dva základné princípy. Hádanka je vystavaná buď tak, že inotajne vyjadruje priamo názov príslušného literárneho diela, alebo na text odkazuje pomocou opisu jeho základných tematicko-motivických východísk. Obe dnešné hádanky uvedené postupy kombinujú, čo, pravda, automaticky neznamená, že sú celkom ľahké.

I.

Boli toľkí ako mušketieri,

z vojny znali osud krutý.

Túžili žiť iba láskou, v mieri,

viedli zápas proti smrti.

II.

Ako ten, čo z raja musel preč,

nosí meno divý chlapec z Oravy.

V časoch, v ktorých vládne hlavne meč,

šťastie hľadá, ale kat ho popraví.

Prvá hádanka aj tentoraz ukrýva knihu inonárodného autora, druhá slovenského. V oboch prípadoch ide o prozaické diela. Riešenia môžu byť náročnejšie pre tých, čo ich  čítali dávnejšie a veľa si z ich obsahu už nepamätajú, preto pridávame ďalšie pomocné indície.

Významný európsky spisovateľ, autor diela zašifrovaného do prvej hádanky, sa preslávil najmä ako tvorca románov s vojnovou tematikou, pričom – podobne ako Ernest Hemingway – stvárnil osudy účastníkov prvej i druhej svetovej vojny. K ich obrovskej čitateľskej popularite prispieva to, že sú plné napätia, neraz majú dobrodružný rámec. Samozrejme, nechýba im jasne vyjadrený protivojnový postoj. Čitateľov dojímajú tragickosťou, ale aj úporným úsilím hlavných postáv prežiť, vrátiť sa domov a nájsť si svoje životné šťastie. Aj postavy z knihy, o ktorej sa hovorí v hádanke, sú veteráni prvej svetovej vojny. Realizáciu ich životných túžob v mierových podmienkach im znemožňuje nastupujúci fašizmus. Jednu tematickú líniu naozaj tvorí „zápas proti smrti“, keď sa protagonista za pomoci priateľov usiluje zachrániť život svojej ťažko chorej láske.

Prozaik, ktorý napísal dielo ukrývajúce sa v druhej hádanke, začínal svoju literárnu dráhu na konci 80. rokov 19. storočia. Po istom čase sa však umelecky odmlčal, a to na vyše dvadsať rokov. V tom čase vykonával lekársku prax. Do literatúry sa vrátil až po vzniku Československej republiky, aby sa do nej zapísal ako významný predstaviteľ tzv. tretej vlny realizmu, pričom sa venoval najmä historickej tematike. Stal sa vlastne priekopníkom našej modernej historickej prózy. Aj dielo, ktoré nás zaujíma, autor situoval do 17. storočia, keď osudy poddaných na Slovensku poznačovali stavovské i cirkevné spory. Ešte vám prezradíme, že podľa tohto románu boli nakrútené aj filmové diela, ba dokonca jedno slovenské divadlo uvádza aj rovnomenný muzikál na jeho námet v réžii Jozefa Bednárika.

Na vaše riešenia oboch hádaniek, čiže mená autorov (krstné mená a priezviská) a názvy diel čakáme do 9. mája. Knižky do súťaže venovali vydavateľstvá Ikar a Remedium, preto nezabudnite k odpovediam prilepiť aj súťažné kupóny.

                                                                            Igor Hochel