Literárne hádanky  

Diela a autorov, ktoré Igor Hochel ukryl v hádankovom dvoj- a štvorveší v Knižnej revue č.3, vylúštili takmer všetci súťažiaci správne: Peter Jaroš Tisícročná včela a Publius Ovidius Naso Umenie milovať. Len v dvoch prípadoch ste k rímskemu básnikovi priradili dielo Metamorfózy, čo svedčí o tom, tento rímsky básnik má stále svojich čitateľov.

Obidve dnešné literárne hádanky ukrývajú rozsiahle básnické diela, v ktorých dominantnú rolu zohráva nenaplnená láska. Prvé z nich nadobudlo svetovú slávu a okrem veršovanej literárnej podoby sa s ním môžete stretnúť na javiskách činohier, opery či baletu. Dielo druhej hádanky v ničom nezaostáva za prvým, patrí ku skvostom našej národnej spisby.

I.

Autor je veru v básni mocný pán –

postava v súboji umrieť musí.

Napokon poeta cárskej Rusi

v dueli našiel svoju smrť aj sám.

II.

Zlákali ho dievčie vnady,

zaľúbil sa básnik mladý.

Veselie sa nekonalo –

poeta mal grošov málo.

A keď všetko prebolelo,

vzniklo z toho slávne dielo.

Predpokladáme, že obe hádanky prezrádzajú dosť na to, aby čitatelia určili autorov aj ich diela. Pre istotu dodávame, že básnický text z prvej hádanky sa označuje ako poéma alebo román vo veršoch.

Okolo lásky z mladosti slovenského básnika sa zrodili mýty. Traduje sa, že veci sa odohrali tak, ako to opisuje hádanka, teda láska nemohla nájsť svoje naplnenie, pretože básnik bol nemajetný. Zlé jazyky však tvrdia, že všetko bolo inak. Vraj, keď básnik odišiel študovať do cudziny, uplatnilo sa ono známe: Zíde z očí, zíde z mysle.

Za správne vyriešenie oboch hádaniek, čiže mená autorov (krstné mená a priezviská, v prípade prvej dnešnej hádanky všetky tri mená) a názvy diel vám venujú knižky vydavateľstvá Ikar a Belimex. K správnym odpovediam priložte kupóny vydavateľstiev a pošlite na adresu redakcie do 14. marca.

                                                                                                 Vymýšľa Igor Hochel