Literárne hádanky

Obidve literárne hádanky z KR č. 4 ste vyriešili bez zaváhania, len v jedinom prípade boli k Margite Figuli priradené Tri gaštanové kone namiesto historického román Babylonu, ako vás navádzali indície štvorveršia prvej hádanky. Z druhej hádanky všetci súťažiaci správne vylúštili Davida Herberta Lawrenca a jeho román Milenec lady Chatterleyovej (alebo aj Milenec pani Chatterleyovej). Za správne odpovede posielame zbierku básní Ľubomíra Feldeka vo výbere jeho manželky Oľgy Feldekovej Sedemdesiat o láske z vydavateľstva Ikar Daniele LOJANOVEJ do Sniny a Dosť dobré šoky s Alicou, hrdinkou anglickej autorky K. McCombiovej, môže prežívať vďaka vydavateľstvu Fragment Valéria RIŠKOVÁ z Prešova.

V dnešných literárnych hádankách sa ukrývajú diela, ktoré nemajú vôbec nič spoločné. Predstavujú diametrálne odlišný žáner a vznikli v rôznom období. V próze ukrývajúcej sa v prvej hádanke autor spracoval tému druhej svetovej vojny, avšak celkom nekonvenčne, pretože neoslavuje hrdinstvo vojakov jednej bojujúcej strany, ale na tragické udalosti sa pozerá cez prizmu humoru, absurdity, bizarnosti a grotesky. Druhá hádanka ukrýva jedno z najznámejších diel slovenskej literatúry pre deti, ktoré vytvorila jej priekopníčka.   

I.

Utiecť chce z vojny a byť zasa doma,

hoci je letec celkom smelý.

Záhadný predpis tu však velí,

ktorý má číslo deliteľné dvoma.

II.

Rodičia mu lásku dali,

hoc aj zlostil, keď bol malý,

vôbec nebol vtáča tiché.

Vďaka peru jednej dámy

stal sa z neho vrabec známy,

najslávnejší v republike.

Predpokladáme, že v tejto chvíli už väčšina čitateľov vie, o ktorých autorov a ktoré diela ide. Ak by to však niekomu predsa len ešte robilo problémy, môže si prečítať nasledujúce doplňujúce informácie.

Tvorca nekonvenčného protivojnovej prózy pri jej písaní vychádzal z vlastnej skúsenosti, pretože sám slúžil ako pilot. Jeho protagonista celý čas rieši otázku, ako sa z vojny dostať domov, hoci aj za cenu dezercie. Keď v roku 1961 vyšiel román po prvý raz, v krajine svojho pôvodu sa stal bestsellerom a v tejto pozícii sa udržal niekoľko rokov, ba stal sa slávnym po celom svete. Aj v slovenskom preklade vyšiel už vo viacerých vydaniach. Nemalej popularite sa tešilo tiež jeho filmové spracovanie.

Dielko slovenskej autorky, významnej predstaviteľky realizmu, prirodzene, nezaznamenalo svetový ohlas, no rozhodne patrí do zlatého fondu našej národnej spisby. Takisto bolo sfilmované – pravda, v animovanej podobe. Jeho tvorkyňa napísala aj pomerne veľké množstvo próz určených dospelému čitateľovi, ale do povedomia sa nám čitateľom zapisuje práve v detstve. Ako zaujímavosť ešte môžeme uviesť, že to bola vôbec prvá žena na Slovensku, ktorá vydala svoje básne knižne, a to už v roku 1895.

Vymýšľa Igor Hochel