Literárne informačné centrum vydalo nový knižný titul

Predstavujeme vám prvé kompletné knižné vydanie Navrávačiek s Dominikom Tatarkom, jedinečnej knihy rozhovorov českej spisovateľky Evy Štolbovej s jedným z najpozoruhodnejších a najlepších slovenských spisovateľov Dominikom Tatarkom.
           Publikácia je prepisom 20 audiokaziet rozhovorov, ktoré vznikali od novembra 1985 do jesene r. 1986 na rôznych miestach republiky, za rôznych okolností a často stiesnených podmienok. Špecifikom nahrávok (a teda aj knihy) bol vzťah medzi oboma aktérmi; nebol totiž osobne neutrálny, ale charakterizovala ho silná citová väzba medzi Tatarkom a Štolbovou. Navrávačky, ktoré mali podľa pôvodného zámeru suplovať Tatarkove pamäti, sa vyznačujú spontánnosťou, difúznosťou, opakovaním, vracaním sa, časovými skokmi. Tatarkov prejav je emocionálny a do tejto polohy občas strháva aj svoju partnerku. Je to text "v stave zrodu", charakterizovaný hľadaním presného výrazu, istou zadŕhavosťou, nedopovedanými vetami, opakovaním výrazov, neobrúseným slovníkom, v ktorom nechýbajú "tabuizované" zvraty. Ďalšou osobitosťou je ich reč: otázky Štolbovej sú v češtine a po česky sa snaží - hoci nie vždy - odpovedať aj Tatarka. Vznikol tak osobitný jazykový tvar. Keďže zámerom knižného vydania bolo zachovať dokumentárnosť nahrávok, reprodukovať spôsob Tatarkovho prejavu čo najvernejšie a zachovať tak autenticitu prítomnej chvíle, do "počeštených" výrazov sa zasahovalo čo najmenej.
           Tatarka v rozhovoroch odkrýva svoje vnútro, svoj vzťah k svetu, svoju životnú filozofiu, svoj tvorivý status. Navrávačky s Dominikom Tatarkom sú teda v mnohom ohľade kľúčom, ktorý otvára dvere do Tatarkovej tvorby, zároveň sú vyhraneným vyjadrením jeho presvedčenia, občas jednostranným či osobne zaujatým, ale plným vášne a emocionálneho náboja. Dúfame, že dokumentárnosť, ktorú sa snaží toto vydanie Navrávačiek s Dominikom Tatarkom zachovať, skôr posilní ako oslabí zážitok z ich čítania.
           Publikácia je ilustrovaná doposiaľ nezverejnenými fotografiami pražského fotografa Viktora Stoilova, ktoré dokumentujú obdobie vzniku Navrávačiek a posledné mesiace spisovateľovho života.