Literárny kvíz

Literárny vedec Ján Števček (1929 – 1996) nazval slávneho francúzskeho prozaika Antoina de Saint-Exupéryho kozmickým romantikom. Takéto označenie mu právom patrí – jednak pre profesiu letca, ktorá sa tematicky premietla do jeho diel, a jednak pre množstvo motívov oblohy, oblakov, vertikálneho pohybu, vzletu, výšok – a to nielen vo fyzikálnom, ale aj duchovnom význame. Jedným dychom však kritik dodáva, že Exupéryho hrdinovia vzlietajú  preto, aby lepšie videli na Zem a aby vždy znova a znova pristáli, vrátili sa domov, medzi ľudí, obohatení o nový rozmer. Autorovi sa napokon vzdušný priestor stal osudným. Počas druhej svetovej vojny slúžil vo francúzskej oslobodzovacej armáde v Afrike a keď 31. júla 1944 vykonával prieskumný let nad Korzikou, jeho lietadlo zostrelila nemecká stíhačka. Spisovateľovo telo ani vrak stroja sa nikdy nenašli, skončili kdesi na dne mora.

Najznámejšie Saint-Exupéryho literárne dielo je Malý princ, označované ako rozprávka pre dospelých. Je to posledná  autorova próza, ktorá vyšlo za jeho života. (posmrtne ešte vydali nedokončený román Citadela). Malý princ sa nečakane zjaví letcovi, ktorý núdzovo pristál v púšti, a bez problémov prekonávajú vesmírne vzdialenosti a putujú z planéty na planétu.  Malý princ zažíva nezvyčajné dobrodružstvá s celkom reálnymi bytosťami predovšetkým vďaka tomu, že vidí veci okolo seba celkom inak ako dospelí. Na siedmej planéte, ktorou bola Zem, sa stretol aj s líškou:

»Vtom sa zjavila líška.

„Dobrý deň,“ povedala líška.

„Dobrý deň,“ zdvorilo odpovedal malý princ, obrátil sa, ale nič nevidel.

„Som tu,“ ozval sa ten hlas, „pod jabloňou...“

„Kto si?“ spýtal sa malý princ, „Si veľmi pekná...“

„Ja som líška,“ povedal líška.

„Poď sa so mnou hrať,“ navrhol jej malý princ. „Som taký smutný...“

„Nemôžem sa s tebou hrať,“ povedala líška.«

Aj dnešná kvízová otázka súvisí s citovaným úryvkom. Ako líška zdôvodní malému princovi, prečo sa s ním nemôže hrať? Určite príbeh s líškou poznáte, ale ak ste Malého princa čítali už dávno, ponúkame vám tri možnosti:

A)    Nemá čas, lebo si musí uloviť sliepku.

B)     Ponáhľa sa na stretnutie s lišiakom.

C)    Nie je skrotená.

Vymýšľa Igor Hochel

 

Na vaše odpovede s priloženými kupónmi vydavateľstiev Fragment a SPN – Mladé letá, ktoré venujú knižky do dnešnej súťaže, čakáme do 23. apríla. Z troch numerických možností z kvízu uverejnenom v KR č. 6 bola správna prvá možnosť pod písmenom A. Alexovi, protagonistovi románu Mechanický pomaranč od Anthonyho Burgessa, pridelili väzenské číslo 6655321. Za správne odpovede posielame knihy z vydavateľstiev Fragment a Dobrá kniha Anne POLANSKEJ do Soli a Marte GÁLISOVEJ do Veľkých Bielic.