Nevyužité myšlienky

Neznalosť treba správne usmerniť u každého, bez rozdielu postavenia.

Jozef Vranka: Z doliny prerástol hory, Arimes 2004