Literárny kvíz

Od konca vlaňajšieho leta do konca tohtoročného leta pre vás Igor Hochel pripravoval veršované literárneho hádanky. Chceli sme nimi najmä pobaviť súťaživé typy spomedzi našich čitateľov. V každom čísle boli vždy dve hádanky, takže spolu ste mali možnosť vyskúšať si svoje znalosti zo slovenskej a svetovej literatúry a dôvtip až 54-krát. Od tohto čísla – avizovali sme to v minulom – podobu našej súťaže meníme. Ako, to sa hneď dozviete.

Jednou z najznámejších, ale aj najkrajších noviel našej národnej spisby je próza predstaviteľa naturizmu Františka Švantnera Malka. Tento rozsahom neveľký text patril v nedávnej minulosti k povinnému čítaniu stredoškolskej mládeže. Nevieme, či to platí ešte aj dnes, ale ak áno, určite to nemôže ublížiť estetickému cíteniu našich maturantov. Ide totiž o prózu, ktorej z hľadiska umeleckej úrovne naozaj nič nechýba: má priam dokonalú kompozíciu, striedajú sa v nej lyrické a dynamické epické pasáže, obsahuje istú mieru dramatizmu a napätia, zaujme dejovou gradáciou, jednoduchý príbeh má skvelú, hoci smutnú pointu. Je aj metaforou o sile osudu, ktorý bráni naplniť veľké túžby a sny. Tu je úryvok z nej:

– Malka, – vravím a zadúšam sa horúcim dychom, tvár mi blčí a mätie ma aj okolnosť, že Malka kloní hlboko hlávku, akoby sa chcela celá stúliť k mojim nohám, akoby čakala, aby som ju podchytil a ukryl vo svojom náručí. – Malka, ty vieš dobre, že sa valach ťažko zaobíde bez ženy. Nuž ak nemáš proti tomu nič, mohli by sme sa zobrať, – vravím. – Len sa vyslov a ja pôjdem v pondelok do mesta po zlato. Svadbu urobíme v sobotu pred Turícami.“  

Vašou úlohou je napísať nám, čo Malka na túto úprimnú žiadosť o ruku odpovedala rozprávačovi príbehu. No a aby sme vám to trochu uľahčili, ponúkame tri možnosti:

A)    „Najprv sa musím opýtať rodičov.“

B)     „Opýtam sa brata a zajtra ti poviem.“

C)    „Ešte sa nemôžem vydávať, mám len sedemnásť rokov.“

Možnosť voľby je tu najmä pre tých našich čitateľov, ktorí sa už na novelu presne nepamätajú, nemajú vo svojej domácej knižnici príslušnú knihu a zaneprázdnenosť im nedovoľuje ísť do verejnej knižnice a pustiť sa do čítania. Môžu jednoducho tipovať. Pravda, ak niekoho naša otázka podnieti k čítaniu, budeme sa len tešiť a veríme, že neoľutuje.

Odpoveď na otázku posielajte na adresu redakcie do 26. septembra s priloženým kupónom vydavateľstva SPN – Mladé letá. Samozrejme, spomedzi čitateľov, ktorí nám zašlú správne riešenie, vyžrebujeme šťastlivca, ktorého odmeníme knižkou Anna v Redmonde.

Veríme, že Literárny kvíz bude mať medzi našimi čitateľmi rovnako priaznivý ohlas ako mali Literárne hádanky.

                                                                               Vymýšľa Igor Hochel

Za správne odpovede na predposledné literárne hádanky z dvojčísla Knižnej revue 16/17, ktoré sú: Vladimir Nabokov Lolita  a Božena Slančíková Timrava Skon Paľa Ročku, posielame knižku z vydavateľstva SPN – Mladé letá Anna v Avonlea Márie KOŠŤOVEJ do Košíc a Do sedla! Za každú cenu z vydavateľstva Arkus  Zite BARÁNEKOVEJ do Hnúšte.