Ľubomír Feldek besedoval s LIC v Častej

Častianska základná škola mala 31. apríla rušný deň. Deti si na chodbe pripravili nástenku s fotografiami Ľubomíra Feldeka a obálkami jeho kníh a netrpezlivo, s napätím čakali na príchod spisovateľa. Sľúbil sa im totiž, že príde k nim na besedu. A tak sa spolu s nimi aj pani učiteľky potešili, že básnik, scenárista a režisér, rozprávkar, v posledných dňoch, po vyjdení troch knižiek, naozaj vyťažený, si našiel čas a po veľkých mestách - Rimavskej Sobote, Žiline, Nitre, Zvolene, Martine - zavítal aj do mestečka Častej. A tak ako si vo všetkých veľkých slovenských mestách spomínal na svojich kamarátov, aj v Častej zaspomínal na Vincenta Šikulu, ktorý bol na tejto škole na besede pred tromi rokmi...
           Feldek pôsobivým, vycvičeným rečníckym hlasom prečítal niekoľko básní zo svojej najnovšej básnickej knižky Lekárnička zamilovaných a nakoniec deti naučil podľa neho prvú zapísanú slovenskú rozprávku. "Amen, padol do vody kameň," tieto slová zborovo zaznievali niekoľko ráz z okien preplnenej častianskej triedy, kde deti, pani učiteľka Marnúseková i pani riaditeľka Volnerová hľadali spolu s ním rýmy. Rozprávky patria všetkým a z každého človeka môže byť rozprávkar: musí sa však vedieť z rozprávania tešiť.