Marenčinova Laterna Magika na Cap á l´Est

 

Dobrou predzvesťou tohtoročného podujatia v Banskej Štiavnici je vydanie knihy básnika, prekladateľa z francúzskej literatúry a člena Skupiny českých a slovenských surrealistov Alberta Marenčina. Vyšla v dvojjazyčnom slovensko-francúzskom vydaní pod názvom LATERNA MAGIKA/LA LANTARNE MAGIQUE a jej prezentácia sa uskutoční práve v Banskej Štiavnici, a to hneď dvakrát: v stredu 23.augusta o 22. 00 hod. (trocha surreálny čas!) v Starom zámku, pri príležitosti otvorenia výstavy básnika L. S. Senghora,  potom vo štvrtok 24.augusta o 11.00 hod. v Centre mestskej kultúry Rubigall vo forme autorského čítania. Marenčinove surrealistické texty vo francúzštine bude interpretovať známy francúzsky básnik Bernard Nöel.

Laterna magika je 120-stranovým výberom z Marenčinových textov surrealistickej a patafyzickej provenencie, vo veršoch i v próze, ktoré zaujmú svojou invenčnosťou a pôsobia rovnako prekvapujúco a sviežo ako v čase svojho vzniku. Kým básne vznikali v štyridsiatych rokoch, prozaické texty sa rodili neskôr: Pata vznikla v polovici 60. rokov, keď autora prijali za člena Patafyzického kolégia s titulom regent ubudoxológie pre Slovensko a priľahlé oblasti a on na ceste medzi Sereďou a Nitrou objavil dedinu PATA. „... v tej chvíli som intuitívne pocítil, že som objavil kolísku Patafyziky,“ píše Marenčin v úvode tohto hravého patafyzického textu. Rozsiahlu poviedku Pyrenejský med napísal autor v roku 1981, inšpirovaný D. Tatarkom (jeho pamiatke je i venovaná) a jeho zámerom bolo v pochmúrnych rokoch normalizácie „nadýchať sa trocha čerstvého vzduchu“ návratom do skutočného i imaginárneho Paríža ich mladosti.

Pražský chodec 2000, text venovaný „pamiatke Guillauma Apollinaira, objaviteľa moderného zázračna“, je snovým putovaním po magickej nezvalovskej Prahe s Večným Židom – Ahasverom. Túto poviedku si mali možnosť v autorovej interpretácii vypočuť už návštevníci prvého ročníka festivalu poézie v Banskej Štiavnici v auguste roku 2004.

Dvojjazyčnú Laternu magiku vydal Albert Marenčin Vydavateľstvo PT. Jej vydanie finančne podporilo Literárne informačné centrum a festival poézie Cap à l‘Est. Návštevníci tohtoročného podujatia sa môžu tešiť na veľký reálny i surreálny zážitok z autorského čítanie z tejto magickej knihy.

Anton Baláž