Marie-Christine Huber, dlhoročná prekladateľka básní pre festival Capalest, preložila poéziu Milana Rúfusa, Jozefa Mihalkoviča, Jána Smreka, Jána Zambora, Rudolfa Juroleka, Erika Jakuba Grocha, Valerija Kupku, Dany Podrackej, Anny Ondrejkovej, Mily Haugovej a ďalších. Venuje sa aj prekladu prózy, preložila knihy Holomráz od Jána Johanidesa, Pešo do neba od Dušana Dušeka, Čo Dante nevidel od Jozefa Lánika, román Ornament od Vincenta Šikulu a iné. Na štipendijný pobyt do Bratislavy prišla konzultovať preklad knihy Horúce leto 68 s jej autorom Viliamom Klimáčkom.

Marie-Christine Huber žije v Bordeaux, pracuje v knižnici. Istý čas pôsobila ako redaktorka vo francúzskej redakcii zahraničného vysielania Slovenského rozhlasu v Bratislave.