MEDIÁLNE Známe a  NEZNÁME OSOBNOSTI

Zamýšľali ste sa nad v súčasnosti tak veľmi frekventovaným pojmom ,,mediálne známa osobnosť“? Často si myslím, že by sa malo skôr používať spojenie ,,mediálne známy človek“. Ide najmä o politikov, spevákov populárnej hudby, hercov, moderátorov , bohatých podnikateľov a niekoľkých športovcov. Medzi týmito ľuďmi je pramálo skutočných osobností, vedcov, lekárov, maliarov, sochárov, tanečníkov a spisovateľov. Má to svoju logiku. Pre tých ,,mediálne známych“ je typická istá miera exhibicionizmu, lebo už ich profesia si ho vyžaduje.

Tí ,,mediálne takmer neznámi“ potrebujú pre svoju prácu pokoj, sústredenie a ticho a rovnaké prostredie si vyžaduje aj vnímanie výsledkov ich práce. Nevidno ich na každej recepcii a o ich milostnom živote verejnosť nevie nič (priznajme, väčšinu vôbec nezaujíma táto stránka života ani tých mediálne známych). Sú obdivovaní hŕstkou zasvätených. Prečo napriek svojej výnimočnosti a talentu nie sú mediálne známymi osobnosťami?

Médiá potrebujú svoju predajnosť, sledovanosť a popularitu, a tak si robia hviezdy zo seba samých. Má to istú logiku, i keď trošku zvrátenú, lebo vyrábajú len reklamu na reklamu bez vyšších ambícií.

A preto namiesto toho, aby médiá robili hviezdy zo spisovateľov, stávajú sa spisovateľmi mediálne hviezdy. Ich knižky sa okázalo uvádzajú na knižný trh (a nezriedka potichu sťahujú do skladov). Natíska sa otázka, prečo mediálne hviezdy túžia vydať knižku. Nie je to náhodou preto, že spisovateľ má predsa len väčšiu prestíž, ako sa v súčasnosti vníma.