Tromi najpožičiavanejšími knižnými titulmi na Univerzite Komenského v Bratislave boli v minulom roku lekárske publikácie. Na prvej priečke figuruje Interná medicína od Jána Gvozdjáka a kolektívu s počtom 910 výpožičiek, za ním nasledujú učebnica pre lekárske fakulty Vladimíra Balaša a kolektívu Špeciálna chirurgiaAnatomie 2: Splanchnologia od Radomíra Čiháka a Milana Meda. Na ostatných fakultách UK sú „top-tituly“ požičiavané približne 100 a viackrát. Okrem klasických – tlačených – dokumentov je značný záujem i o tzv. e-dokumenty, najvyhľadávanejšie sú najmä záverečné práce v elektronickej forme. Služby fakultných knižníc UK využilo vlani 19 948 registrovaných čitateľov. Univerzita Komenského má vo svojom knižničnom fonde 1 351 000 kníh. Fond sa priebežne aktualizuje, ročne pribudne asi 40 000 nových knižničných jednotiek a vyradí sa okolo 20 000 neaktuálnych alebo opotrebovaných dokumentov.