Medzinárodný knižný veľtrh v Londýne 2002

Na 32. medzinárodnom knižnom veľtrhu LBF ´2002 v Londýne, ktorý sa konal v čase od 17. do 19. marca 2002, pripravilo Literárne informačné centrum národnú expozíciu SR. Na tohoročnom veľtrhu v Londýne sa zúčastnilo 26 slovenských vystavovateľov, ktorí do expozície poslali vyše 200 knižných titulov.
           Stánok bol umiestnený v National Hall vo výstavnom centre Olympia, kde boli na rozlohe 8 m2 inštalovalné knižné exponáty podľa jednotlivých vydavateľstiev. V dôsledku finančnej situácie bolo Literárne informačné centrum nútené v tomto roku zmenšiť výstavnú plochu, čo však nemalo vplyv na kvalitu stánku.
           Na veľtrhu sa zúčastnili zástupcovia viacerých vydavateľstiev a tlačiarní (Media trade SPN, Perfekt, Drewo a srd, Malé Centrum, Ikar, Slovart, Neografia, Polygrafprint, Slovenská Grafia, Columbus), ktorí spoločnú expozíciu používali ako zázemie i ako miesto na obchodné rokovania. Stánok navštívili aj zahraniční publicisti (Viktor Riečanský, Ivo Železný), zástupcovia médií (Mladá Fronta Dnes) ako aj predstavitelia katedry slovanských štúdií na londýnskej univerzite.
           Veľtrh prebiehal v dvoch halách a okrem národnej expozície SR mala v Grand Hall osobitný stánok tlačiareň Neografia.
           Po skončení veľtrhu boli všetky knižné exponáty, ako aj nepoužitý propagačný materiál, katalógy a plagáty odovzdané katedre slovanských štúdií londýnskej univerzity (knihy prebral asistent katedry p. Tim Beasley-Murray)
           Celkove možno hodnotiť našu účasť na tomto významnom anglosaskom veľtrhu za úspešnú, treba vyzdvihnúť zvýšenie kvality výstavného fundusu, ktorý poskytovala veľtržná správa.

Miroslava Bilačičová