Michal Habaj a Básnik v čase

Básnik a literárny vedec Michal Habaj predstavil v našom kníhkupectve svoju monografiu Básnik v čase. Kniha je venovaná štvorici básnikov Ján Smrek, Emil Boleslav Lukáč, Ladislav Novomeský a Ján Rob Poničan, ale má podobu ucelenej rekonštrukcie doby, v ktorej tvorili. Habaj v rozhovore s literárnym vedcom Radoslavom Passiom charakterizoval ich básnické gesto, hľadal v ňom spojitosti i základné odlišnosti. Zároveň vysvetlil, ako sa vzájomne približovali a vzďaľovali ich poetiky, ale hlavne, ako sa vyvíjali a modifikovali v čase.

 

  • Michal Habaj a Básnik v čase - 0
  • Michal Habaj a Básnik v čase - 1