Mila Haugová medzi levickými gymnazistami

Asi tridsať  zvedavých študentov maturitného ročníka a niekoľko zanietených tretiakov Gymnázia Andreja Vrábla v Leviciach v pondelok 19. novembra uháňa po veľkej prestávke do multimediálnej učebne. Chcú naživo vidieť, počuť, možno aj osloviť známu-neznámu poetku a prekladateľku Milu Haugovú.

Prišla do známeho prostredia, veď na tejto škole študovala. Stále je s naším regiónom spätá, lebo v Zajačej Doline – mieste svojho detstva a mladosti –  trávi aj v súčasnosti veľa času, v Leviciach istý čas učila  na strednej škole, a tak sem chodí rada a často.

Mila Haugová čítala zo svojej tvorby, rozprávala o sebe a všeličom inom, vysvetľovala vlastný  zmysel poézie i  zmysel života, pýtala sa úprimne na názor mladých ľudí a  jej básne sa zrazu stali  zrozumiteľnými  všetkým. Jej spomienková próza vyvolala mnoho otázok o minulosti i  dnešku.

A to už dostávajú priestor na  interpretáciu autorkiných veršov aj žiaci.  Ich snaha je obrovská, zainteresovane a precítene čítajú jej báseň Prahlas. Vďaka Haugovej Prahlasu, ktorý je zaradený do najnovšej publikácie Literárneho informačného centra Proglas. Preklady a básnické interpretácie (vychádza spolu s Konštantínovým Proglasom v preklade Eugena Paulinyho a prebásneníViliama Turčányho s ďalšími unikátnymi interpretáciami súčasných slovenských básnikov Ľubomíra Feldeka, Jána Buzássyho, Jána Zambora, Kataríny Džunkovej, Juraja Kuniaka, Daniela Heviera, Erika Ondrejičku, Anny Ondrejkovej, Rudolfa Juroleka a Dany Podrackej v kánonickom rozsahu 111 veršov), lepšie chápu aj zmysel tohto starobylého textu.

Ďakujeme Vám, Mila Haugová, odhalili ste tejto  očarenej skupinke nejedno z tajomstiev poézie, ale aj večný odkaz prvej slovanskej básne.

Všetkým sa  deväťdesiatminútové stretnutie s Vami zdalo príliš krátke, ale na budúci školský rok budeme  radi pokračovať. 

Mgr. Ľubica Opaterná, vyučujúca SJL