V štúdiu L&S v Bratislave sa 22. septembra o 17.00 konala prezentácia naozaj nevšednej knihy Tichý dvojhlas (Vydavateľstvo PRO) s podtitulom Z korešpondencie českého básnika Jaroslava Seiferta a slovenského herca Ladislava Chudíka. Symbolicky sa to dialo v predvečer 110. výročia narodenia českého básnika a nositeľa Nobelovej ceny za literatúru (1901-1986). O program, ktorý trval takmer dve hodiny, sa s hereckým a osobnostným šarmom postaral svojimi rozprávaniami Ladislav Chudík. Boli vtipné, jasné a ľudské – sám označil vznik spoločnej korešpondencie za čosi nesmierne ľudské. Dialóg týchto umelcov sa začal v roku 1973, no Ladislav Chudík poznal Jaroslava Seiferta už od 40. rokov minulého storočia, keď ho očarila jeho báseň Píseň novoroční. Kniha vychádza v bibliofílskom spracovaní a obsahuje CD s prednesom Seifertových veršov v podaní Ladislava Chudíka a DVD s dokumentom Českej televízie „Býti básnikem, býti hercem...“ Ide o prvé slovenské vydanie doplnené o nové texty oproti českému vydaniu z 90. rokov. Ladislav Chudík vyslovil spokojnosť, že sa mu aj takto podarilo urobiť misiu, službu poézii, rovnako ako sa o to snažil pri prednesoch básní Milana Rúfusa. Krstnými rodičmi knihy boli Milan Lasica, Dušan Jamrich a Darina Levová.