Univerzitka po oslavách

Nedávne oslavy ,,deväťdesiatky“ Univerzitnej knižnice v Bratislave sa skončili. Program zaujal odborníkov aj verejnosť. Knihovníci sa stretli na viacerých seminároch, napr. o službách, nových trendoch v informatizácii kultúrneho dedičstva, výskume dejín knižnej kultúry, súbornom katalógu periodík, informačných databázach k výskumu dejín 20. storočia univerzitky pripravila aj deň otvorených dverí, návštevníci si mohli pozrieť, čo sa skrýva mimo verejne dostupných priestorov, alebo navštíviť výstavy. Z tých najviac zaujala výstava Ex libris extra zo zaujímavostí fondu knižnice ,,Paráda!“konštatovala učiteľka ZŠ, ,,To som ešte nevidel“, povedal vysokoškolský študent, ,,Ani som nevedela, že aj knihy, knižnice majú svojich svätých. Mohli ich dať aj do sprievodného katalógu, aby to mohli využiť aj iní“, reagovala knihovníčka z verejnej knižnice. Milým prekvapením celého bloku podujatí bolo Kino čas – Univerzitná knižnica v Bratislave na filmovom plátne a na obrazovke. Program zoznámil nielen s minulosťou knižnice, ale aj s knihovníckym dianím najmä v dokumente Knihy – knižnice – ľudia. Spomedzi pamätníkov sa napr. prítomnej autorke scenára PhDr. Vlaste Kalinovej podarilo identifikovať postavy z filmu, ako aj niektorých osobností československého knihovníctva v ďalších dokumentárnych snímkach.

Najcitlivejším a najzraniteľnejším miestom všetkých knižníc sú ich služby. O tom, čo bude ďalej, som sa opýtala vedúcej odboru knižničných služieb Univerzitnej knižnice PhDr. Dagmar Kleinovej.

,,Knižničné služby v Univerzitnej knižnici sa po dokončení rekonštrukcie výrazne zlepšili. Uvedomujeme si, že úroveň a kvalita služieb nezávisí len od personálneho zabezpečenia, kompetencií informačných zamestnancov knižnice, ich špecializácie, vzdelania, ale aj od materiálno-technickej úrovne knižnice a informačných technológií. Zavádzame nové technológie a pracovné postupy v duchu svetových trendov. Viaceré sú porovnateľné so zahraničím a sú inšpiratívne aj pre iné naše knižnice.

Popri rozširovaní digitalizačných služieb pre používateľov knižnice, centrálnej pokladni a prevádzke multifunkčných sieťových zariadení patrí k novinkám aj nové webové sídlo knižnice pre verejnosť a interné stránky pre zamestnancov knižnice. Zabezpečujú svojim čitateľom aj vzdialený prístup k licencovaným elektronickým zdrojom. Najhorúcejšou novinkou je v súčasnosti implementovaný metavyhľadávač a link server. Knižnica zvolila produkty MetaLib a SFX,  nadstavbové nástroje, ktoré umožňujú integrovať lokálne i vzdialené informačné pramene poskytované knižnicou.

Na skvalitnenie služieb je však potrebná spätná väzba používateľov. Preto sme pri príležitosti 90. výročia založenia pripravili prieskum spokojnosti svojich používateľov, aby sme vedeli o ich potrebách a želaniach na základe spoľahlivých údajov, nie iba na základe skúseností a interpretácií zamestnancov knižnice. Vyše mesiaca vypĺňali dotazník s 20 otázkami a v päťstupňovej škále hodnotili naše služby. Vyše 2500 vrátených dotazníkov teraz vyhodnocujeme. Výsledky budú podkladom pre manažment knižnice.

Lýdia Čelková