Príslušné knižnice regiónov Horné Považie, Liptov, Kysuce, Turiec a Orava v pô­sobnosti Žilinského samosprávneho kraja každý rok vypisujú čitateľskú súťaž o najkrajšiu a najzaujímavejšiu knihu vydanú v minulom roku, ktorá je spätá s témou alebo osobou autora textovej či obrazovej časti niektorého z regiónov.

 

Koncom apríla jednotlivé knižnice už vyhlásili výsledky súťaže. V Krajskej knižnici v Žiline bolo nominovaných 52 knižných titulov, ktoré sú späté s regiónom Horné Považie. Ocenenie Kniha Horného Považia 2012 získala v kategó­rii beletria kniha Petra Mišáka najkrajšie slovenské povesti o zvonoch (GEORG). Je to zbierka najkrajších povestí o zvonoch na Slovensku, ale najmä z oblasti Liptova. V ka­tegórii odborná literatúra získala ocenenie kniha autoriek Júlie Marcinovej­Knapcovej a Sone Jamečnej Z vŕšku do doliny (Krajské kultúrne stredisko Žilina). Mapuje ľudový odev v 19 obciach Rajeckej doliny a je druhou v poradí z pripravovaného cyklu.

Knižnica Gašpara Fejérpataky­Belopotockého v Liptovskom Mikuláši zverejnila výsledky súťaže Kniha Liptova 2012. O titul sa uchádzalo 57 kníh. V kategórii beletria sa na prvom mieste umiestnil Milan Igor Chovan s románom Základný hriech (Epos). V kategórii od­borná literatúra získal prvenstvo Radislav Kendera s dielom ružomberok – historicky posledné prirodzené národné centrum slovenska (J. Šindléry – TESFO).

O titul Kniha Turca 2012 spolu súťažilo 18 titulov v Turčianskej knižnici v Martine. V kategórii beletria opäť zvíťazila publikácia najkrajšie slovenské povesti o zvonoch Petra Mišáka. V kategórii odborná literatúra prvú priečku obsadila monografia kolektívu autorov vydaná pri príležitosti 750. výročia prvej písomnej zmienky o obci – trebostovo 1262 (Obecný úrad Trebostovo).

V Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne vyhlásili výsledky súťaže Kniha Oravy 2012. O titul súťažilo 25 nominovaných kníh. V kategórii beletria zvíťazil Peter Huba s prózou kliatba (J. Hubová) a v kategórii odborná literatúra Peter Zajac a Mária Zajacová s dielom krivá. obec a jej obyvatelia v plynutí času (M­Servis).

V Kysuckej knižnici v Čadci patrí titul Kniha Kysúc 2012 v kategórii beletria Márii Ďura­novej za knihu ja už nie som ja (Pulp). Za odbornú literatúru si prvenstvo odniesla Mária Húšťavová s titulom Ľudový odev na kysuciach (Fomi).

Cieľom súťaže je propagácia literatúry jednotlivých regiónov medzi širokou verejnosťou. Víťazi získavajú možnosť bezplatne prezentovať svoje diela, s čím im pomôžu konkrétne knižnice. Zo všetkých víťazných publikácií bude zostavená putovná výstava. Postupne sa predstaví vo všetkých regionálnych knižniciach Žilinského samosprávneho kraja.