Výsledky súťaže

 

Cena Ministerstva kultúry SR

  vydavateľstvu za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy: Vyd. Slovart za knihu A. Paulinyová: František Horniak: Svet známok,
  autorovi za vynikajúce ilustrácie: V. Král za knihu J. Gaarder: Vianočné mystérium,
  autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu: Š. Seko, A. Oravcová za knihu Kol.: Marián Komáček: Grafika a maľba,
  vydavateľstvu za bibliofilské vydanie: M´art print za knihu D. Dušek – E. Ondrejička: IM_PULZ – Čakanie hmoty.

 

Cena Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydavateľstvu za učebnicu

  SPN – Mladé letá za knihu Biológia pre 2. ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným štúdiom.

 

Cena Zväzu polygrafie na Slovensku tlačiarni za mimoriadne polygrafické spracovanie

  TBB za knihu I. Jančár: Robert Bielik.

 

Cena BIBIANY vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu

  vydavateľstvo Virvar za knihuV. Brunovská: Medzi nami zvieratami.

 

Cena Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu autorom

  M. Cina – P. Janeček: Fámy, P. Gála – M. Treben: Herbarium.

 

Vedecká a odborná literatúra

    Kol.: Dejiny Bratislavy 1 (Fot. a kresby kol., graf. úpr. Borgis, Vyd. Slovart, OZ Historia Posoniensis a Bratislava, hlavné mesto SR, tlač Neografia);
    Kol.: Muuza 2012 (Fot. kol., graf. úpr. K. Acélová, J. Sedlák a Spinner, vyd. FMK UCM, tlač Tlačiarne BB).

 

Krásna literatúra

  K. Peteraj: Bosá v priesvitných šatách (Il. M. Augustín, graf. úpr. V. Fabianová, vyd. Ikar, tlač TBB);
  V. Šikulová: Diera do svetra (Il. M. Matlovičová, graf. úpr. J. a P. Bálik, Vyd. Slovart, tlač Finidr).

 

Literatúra pre deti a mládež

  V. Brunovská: Medzi nami zvieratami (Il. P. Kľúčik, graf. úpr. D. Brunovský, vyd. Virvar, tlač Vegaprint);
  T. Heribanová: Misia Eva, prísne tajné (Il. a graf. úpr. P. Hilbert, vyd. Ikar, tlač TBB); 
  J. Kuniak: O stratenej ru­kavičke (Il. J. Kiselová-Siteková, graf. úpr. V. Rostoka, vyd. Skalná ruža, tlač TBB); 
  K. J. Erben: Panna z jabĺčka (Il. a graf. úpr. D. Ursiny, vyd. Buvik, tlač Kasico); 
  P. Dobšinský: Slo­venské rozprávky (Il. D. Kállay, graf. úpr. V. Fabianová, vyd. Ikar, tlač TBB); 
  J. Bodnárová: Trinásť (Il. D. Olejníková, graf. úpr. P. Bálik, vyd. Perfekt, tlač Tiskárna Protisk); 
  Kol.: Vianočná kniha (Il. J. Čapek, Z. Bočkayová-Bruncková, J. Němečková, graf. úpr. Art D – Grafický ateliér Černý, Vyd. Slovart v spolup. s vyd. BRIO, tlač R. Jurových – NIKARA); 
  J. Gaarder: Vianočné mystérium (Il. V. Král, graf. úpr. J. a P. Bálik, vyd. Artforum, tlač Tiskárna Protisk).

 

Učebnice

  Kol.: Biológia pre 2.  ročník gymnázia a 6. ročník gymnázia s osemročným štú­diom (Il. Z. Bošácka, M. Vanko, fot. B. Czambel, J. Višňovská, graf. úpr. a vyd. SPN – Mladé letá, tlač Slov. Grafia).

 

Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie

  Ľ. Belohradská – Á. Schramm: Erna Ma­sarovičová (Il. E. Masarovičová, fot. K. Varga, M. Švolík a archív, graf. úpr. Z. Chmelová, vyd. Ateliér.EM, tlač i+i print); 
  A. paulinyová: František Horniak: Svet známok (Il. F. Horniak, fot. archív, graf. úpr. V. Rostoka, Vyd. Slovart, tlač TBB); 
  Kol.: Igor Piačka (Il. I. Piačka, fot. kol. a archív, graf. úpr. P. Halász a M. Zmija, vyd. Jaga Group, tlač Neografia); 
  I. Jančár – l. karpiscak: Koloman Sokol – 100 nepublikovaných diel (Il. K. Sokol, fot. P. Homola, P. Snadík, graf. úpr. A. Andreutti Pokorná, Vyd. Slovart v spol. s Galériou mesta Bratislavy, tlač Neografia); 
  Kol.: Marián Komáček. Grafika a maľba (Il. M. Komáček, fot. kol., graf. úpr. Š. Seko, A. Oravcová, vyd. M. Komáček, Trnavský samos. kraj, Záh. galéria, Base et Silhouette, tlač VKÚ); 
  I. Jančár: Robert Bielik (Il. R. Bielik, fot. A. Luptáková, R. Bielik, M. Marenčin, graf. úpr. A. Andreutti Pokorná, vyd. Galéria mesta Bratislavy, Vyd. Petrus, tlač TBB).

 

Bibliofilské tlače

  D. Dušek – E. Ondrejička: IM_PULZ – Ča­kanie hmoty (Il. I. Benca, V. Bojňanský, K. Felix, M. Komáček, M. Lukáč, J. Ťapák, fot. J. Králik, graf. úpr. V. Rostoka, vyd. M´ART PRINT, tlač Cart print, Rabbit & Solution, knih. sprac. Ľ. Mlichová, M´ART PRINT).

 

Študijné práce poslucháčov výtvar. a polyg. škôl

  T. Kompaník: Aha (Il., graf. úpr., vyd. T. Kompaník, tlač Orman);
  M. Majdová: Cŕŕn (Il., graf. úpr., vyd. M. Majdová, tlač Devinprint); 
  P. Janeček: Fámy (Il., graf. úpr., vyd. a tlač M. Cina);
  M. treben: Herbarium (Il. a graf. úpr. P. Gála, vyd. VŠVU, Bratislava, tlač Galaxi).

 

Slávnostné odovzdávanie ocenení súťaže Najkrajšie knihy Slovenska 2012 sa konalo 25. apríla v koncertnej sieni Dvorana (Zochova 1) v Bratislave.