Najpredávanejšie knihy

Kníhkupectvo Artforum, Bottova 2, 010 01 Žilina, tel. 041/5640373 

 1. A. Gavalda: Prostě spolu – Mladá Fronta

 2. V. Nosková: Bereme co je – Abonent ND

 3. P. Ryan: Jak jsem vyhral válku – Knižní klub

 Slovenské

 1. J. Blažková: Happyendy – Aspekt

 2. M. Hvorecký: Plyš – Vydavateľstvo PT

 3. D. Mitana: Zjavenie – LCA

Končíková Ladislava, Kníhkupectvo Motýľ, Duklianska 919, 071 01 Michalovce, tel. 056/6433 649

J. Feather: Srdcová kráľovná – Slovenský spisovateľ

M. Connelly: Advokát zo zadného sedadla – Vydavateľstvo Slovart

M. Willetová: Zabudnutý smiech – Slovenský spisovateľ

Slovenské:

J. Valiska: Lásky vojnového zajatca – Dom Matice slovenskej

L. Kollárová: Byť tou druhou z lásky – Infopress

J. Repovská: Do roka a do dňa – Ikar

Kníhkupectvo Phoenix, Kubínyiho nám.,984 01 Lučenec, tel. 047/4332683

 1. S. King: Temná věž VII. - BETA - Dobrovský

 2. P. Coelho: Alchymista - Sofa

 3. B. Hrobat – M. Poljanšek: 90-dňová rozlišovacia diéta –Vydavateľstvo Trysk  

Slovenské

 1. D. Dán: Popol všetkých zarovná - Vydavateľstvo Slovart

 2. B. Filan: Wewerka – Vydavateľstvo Slovart

 3. D. Kapitáňová: Nech to zostane v rodine - L.C.A