Najpredávanejšie knihy

Kníhkupectvo Christiania

Nám. sv. Egídia 3004/108, 058 01 Poprad

tel.: 052/7722944

Slovenské:

1. 70 rokov© Lasica - Marenčin PT

2. J. Rozner: Sedem dní do pohrebu - Marenčin PT

3. G. Alexová: Trojka – Vydavateľstvo Slovart

Zahraničné:

1. D. Brown: Stratený symbol – Vydavateľstvo Slovart
3. M. Zusak: Zlodějka knih – Argo

3. Ch. Potok: Polnoc starých mužov – Artforum

Kníhkupectvo Modul

Štefánikova 16, 902 01 Pezinok

tel.: 033/6411 243

Slovenské:

1. J. Karika: V tieni mafie - Ikar

2. B. Kardošová: Sladko v ústach - Vydavateľstvo Slovart

3. P. Šesták: Nahá profesorka – Vydavateľstvo Slovart

Zahraničné:

1. D. Brown: Stratený symbol – Vydavateľstvo Slovart

2. C. McCarthy: Cesta - Vydavateľstvo Slovart

3. P. Hoffman: Ľavá ruka Boha – Ikar

Kníhkupectvo Benelibri
Nálepkova 30, 921 01 Piešťany

Tel.: 033/772 93 30

Slovenské:

1. Môj Macík - Belimex

2. 70 rokov© Lasica - Marenčin PT

3. Bukovský: Nová miniencyklopédia prírodnej liečby – AKV

Zahraničné:

1. D. Brown: Stratený symbol – Vydavateľstvo Slovart

2. W. P. Young: Chatrč - TatranT

3. J. Paunggerová – T. Poppe: Pod vplyvom Luny 3 - Ikar