LITERÁRNE INFORMAČNÉ CENTRUM, NÁMESTIE SNP 12,

812 24 BRATISLAVA, TEL. 02/52920291,

e-mail: distribucia@litcentrum.sk, www.litcentrum.sk

 

1. Ondrej Herec: Dobre organizovany netvor

2. Viliam Marčok: V poschodovom labyrinte

3. Pramene k dejinam Slovenska a Slovakov X.

4. Milan Rufus: Niesť bremeno a spievať

VYDAVATEĽSTVO SPOLKU SLOVENSKÝCH

SPISOVATEĽOV, LAURINSKÁ 2, 814 99 BRATISLAVA,

TEL.: 05/5443 2671, e-mail:vsss@vsss.sk, www.vsss.sk1. Alexander N. Radiščev: Cestovanie z Petrohradu

do Moskvy

2. Jean-Paul Sartre: Mur

3. Gaius Tranquillus Suetonius: Životopisy rimskych cisarov

4. Fritjof Capra: Skryte suvislosti

VEDA, VYDAVATEĽSTVO SAV, DÚBRAVSKÁ CESTA 9,

842 34 BRATISLAVA, TEL.: 02/5477 4253,

e-mail: veda@savba.sk, www.veda.sav.sk

1. Encyclopaedia Beliana 6

2. Slovnik sučasneho slovenskeho jazyka (a–g)

3. Juraj Dolnik: Všeobecna jazykoveda

4. Encyklopedia ľudovej kultury Slovenska

ASPEKT, ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIE ŽIEN, MÝTNA 38,

811 07 BRATISLAVA, TEL. 02/ 5249 1639,

amdministrativa@aspekt.sk, www.aspekt.sk

1. Etela Farkašova: Po dlhom mlčani

2. Elfriede Jelinek: Milenky

3. Jana Juraňova: Lasky nebeske

4. Olľga Tokarczuk: Dom vo dne, dom v noci

KNIŽNÉ CENTRUM, PREDMESTSKÁ 51, 010 01 ŽILINA

TEL.: 041/7232 610

1. Michal Horecky: Vesele rozpravky pre Betku, Kiku a ine deti

2. Štefan Debnar: Rozpravky z lesa

3. Dionyz Dugas: 500 najlepšich receptov ľudovej mediciny

4. Jan Vrabec: Janko Hraško

DAJAMA, ĽUBĽANSKÁ 12, 831 02 BRATISLAVA

TEL.: 02/4463 1702

info@dajama.sk, www.dajama.sk

1. Štefan Podolinsky: Goticke kostoly – vidiek

2. Jaroslav Košťal: Kvetena

3. Daniel Kollar – Kliment Ondrejka: Atlas kulturnych

zaujimavosti Slovenska

4. Daniel Kollar – Tibor Kollar – Jan Lacika: Okolie

Bratislavy