Návšteva v Americkom referenčnom centre

Americké referenčné centrum (American Reference Center) je súčasťou Tlačového a kultúrneho oddelenia Veľvyslanectva USA v Bratislave. Jeho hlavnou funkciou je sprístupňovanie najnovších informácii o politike USA a súčasnej americkej spoločnosti. Súčasťou centra je aj knižnica (referenčný fond), ktorá obsahuje aj viac ako 700 knižných titulov. Malú časť tejto knižnice tvoria aj "slovaciká" , knihy o Slovensku - najmä v angličtine, ale aj encyklopedická a odborná literatúra v slovenčine. A práve do tohto fondu prispelo aj Literárne informačné centrum troma v angličtine vydanými titulmi.
           Hovorca LIC Anton Baláž a odborná referentka oddelenia SLOLIA Daniela Humajová navštívili 23. januára riaditeľku Amerického referenčného centra (ARC) Paulu Holotňákovú a odovzdali jej knihu Vladimíra Petríka Slovakia and its Literature (Slovensko a jeho literatúra) a dva zväzky albumov slovenských spisovateľov 20. storočia - Album of Slovak writers 1,2. Kým kniha literárneho historika V. Petríka predstavuje stručný pohľad na slovenskú literatúru od jej vzniku až do súčasnosti, albumy prinášajú literárne portréty 66 významných slovenských spisovateľov minulého storočia. Každý portrét je doplnený charakteristickou ukážkou z ich literárneho diela.
           Riaditeľka ARC uviedla, že všetky tieto tituly budú v knižnici plniť funkciu základných informačných zdrojov o slovenskej literatúre v angličtine a centru doteraz podobne zamerané diela chýbali. Prejavila záujem aj o ďalšie knižné tituly, ktoré vyšli v Literárnom informačnom centre. Zástupcovia LIC sa s ňou dohodli na ďalšej spolupráci a pravidelnej výmene informácii v oblasti literatúry.
           Bližšie informácie o American Reference Center možno nájsť aj na www.usembassy.sk

(bž)