...poslal mail Ján Gregor z vydavateľstva INAQUE.sk, v ktorom pomerne kriticky zhodnotil výhrady v titulnej recenzii z Knižnej revue č. 19 voči prekladu a redakcii knihy Štu denti, láska, Čeka a smrť z ich produkcie. Bol som dosť prekvapený, keďže túto recenziu si pamätám ako nadšenú, zapôsobila na mňa intenzita, akou sa čitateľsky a ľudsky dotkol recenzentky silný príbeh. Zároveň som sa tomuto mailu potešil, lebo ma doviedol k zamysleniu nad našimi recenzentmi a s úžasom som zistil, akí sú všetci v jadre úprimne rovnakí! Vyznie to smiešne a azda aj floskuloidne, ale všetci naši recenzenti majú radi knihy. Touto svojou láskou patria ku Knižnej revue. Ale každý z nich má, našťastie, svoj názor, no a tým zas patria iba sebe… Sú to dve misky váh, ktoré dlhodobo udržiava v rovnováhe naše zameranie, a tým je informovať, a koncepcia s dôrazom na komplexné videnie knižného diania. Oveľa častejšie sa stretnem s názorom, že tu na knihy skladáme ódy, že sme nekritickí a akosi tak alibisticky odobrujeme oprávnene kritizovateľné tituly. Čo s tým? Otvorme publikačný priestor polemikám! Vzhľadom na rozsah však netuším, čo urobíme s knižkami, ktoré nám vydavatelia a spisovatelia priam každodenne poskytujú s prirodzenou požiadavkou čo najrýchlejšej medializácie (ďakujeme). No dobre: literárno-kriticky sa profilujú Romboid, Rak i Slovenské pohľady, Knižná revue má v tomto zmysle letné prílohy s celoročným prehľadom tvorby, napriek tomu v budúcom roku nájdete u nás každý štvrťrok aj reflexívnejšie ladené strany s presahom na náš Facebook.
Milý Janko, som ti vďačný za impulz, a tým, že nemusím publikovať našu rozsiahlu korešpondenčnú výmenu, môžem na tomto mieste avizovať vašu novinku, pokračovanie titulu Freakonomics s názvom SuperFreako no mics.