Viedenské vydavateľstvo Editio Aramo uviedlo na knižný trh almanach zaznamenávajúci dvojdňové sympózium autoriek a autorov, ktoré sa uskutočnilo v Literárnom dome mesta Krems. Publikácia nesie názov Nepokoje v sklenej klietke a dva podtituly: Európska jar V ohnisku revolty. Ako uvádza rakúsky komparatista Robert Prosser v predslove Revolučný potenciál súčasnej literatúry, išlo o stretnutie tej časti píšucich intelektuálov, ktorí sa kriticky vyjadrujú k aktuálnym spoločensko-politickým a sociálnym témam. Cieľom organizátorov bolo vytvoriť platformu na kritické reflexie mimo akýchkoľvek ideológií obmedzujúcich diskurz. Viedlo ich k tomu poznanie, že v Európe prebiehajú deje, ktoré súčasná literatúra nezrkadlí dostatočne, i skúsenosť, že existuje len málo časopisov a vydavateľstiev poskytujúcich priestor kriticky formulovaným názorom. Pritom práve umelecky hodnotná esejistika má schopnosť vytvárať svet bez politických deformácií a škodlivých ideí. Na konferencii sa zúčastnili napríklad Sophie Reyerová, Noémi Kissová, Tanja Maljarčuková, Jurij Andruchovyč, Lorenz Langenegger, Stefan Schmitzer, zo slovenských autorov Michal Hvorecký.

V Európe a vo svete akiste nebude ubúdať nedorozumení, napätia a konfliktov. Preto treba vítať každý projekt sústreďujúci hlasy tých, čo o veciach, javoch a príčinách uvažujú v súvislostiach a nadčasovo. Dopriať sluch takýmto hlasom by vari mohlo trošku zvýšiť ich profylaktický účinok…