Peter Milčák, majiteľ vydavateľstva Modrý Peter, poprosil Kolomana Kertésza Bagalu, aby ho 11. októbra v bratislavskom KC Dunaj zastúpil pri uvedení novinky Jána Buzássyho Neužitočný strom. Ide o súbor 52 krátkych esejí na literárne aj neliterárne témy. Hoci boli písané pre denník Sme, a autor sa zveril s istými ťažkosťami s dodržiavaním rozsahu a termínov, sú nadčasové. Titulná esej je úvahou o užitočnosti spočívajúcej na neužitočnosti. Takou je kultúra i literatúra. Nemusí prinášať závratné finančné zisky, no napriek tomu ustavične rastie. Bagala básnika a prekladateľa otázkami vrátil aj do 70. rokov 20. storočia, keď sa obával, že nebude môcť publikovať, k práci vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ, ale aj k peripetiám pri posudzovaní rukopisov vhodných na vydanie pred rokom 1989. Na reč došiel aj osud básnickej skladby Pláň napísanej po auguste 1968, ktorej rukopis sa našiel v pozostalosti Albína Bagina, a práve vyšla knižne.