Nevyužitá myšlienka

Nemôžeme ujsť z doby, ktorá nás zrodila a poznačila...

Milan Jurčo: Proti aj za, Matica slovenská 2008