Nevyužitá myšlienka

Prostredníctvom neba neresí získať peklo cností.

Franz Kafka: Aforizmy a iné rozkoše, MilaniuM 2003