Ani mlčanie nie je zakaždým to, čomu treba uveriť.

Peter Milčák, Prípravná čiara 57, Modrý Peter 2005