Nevyužité myšlienky [66]

Nevyužité myšlienky

Najväčšiu dušu má svetlo. Najväčšie svetlo má duša.

Slavomíra Očenášová-Štrbová: Svetlá Igora Rumanského, Matica slovenská 2009