Nemecká spisovateľka Herta Müllerová, nositeľka Nobelovej ceny za literatúru za rok 2009, sa počas svojej aprílovej návštevy Prahy stretla v  Mestskej knižnici s  čitateľmi. Čítala úryvky zo svojej knihy Atemschaukel (v českom preklade Radky Denemarkovej Rozhoupaný dech). Autobiografické rozprávanie o  osude rumunských Nemcov deportovaných do ukrajinských pracovných táborov sprostredkúva postava 17-ročného básnika Lea Auberga. Strohý a  vecný jazyk je zároveň obrazný a  lyrický. Popri monotónnom rytme každodennej bezútešnej práce trestancov sa autorka zameriava na detaily. V súvislosti s jej tvorbou sa hovorí o posadnutosti jednou témou. Podľa nej si však svoju tému nevyberá, téma si vybrala ju. „Potreba písať prišla až s  tým, čo som zažila a  videla. Začala som písať, aby som sa s tým vnútorne vyrovnala.“ V slovenčine si zatiaľ môžeme prečítať jej knihu Dnes by som sa radšej nestretla, v preklade Adama Bžocha vyšla vlani v Artfore.