Nevyužitá myšlienka

Musím si dávať väčší pozor na to, čo si myslím.

Silvester Lavrík: Perokresba, L.C.A. 2006