Jacek Bukowski, poľský novinár, básnik a prekladateľ, je v dňoch 15. júla až 4. augusta v Bratislave na tvorivom štipendiu. Dokončuje tu preklady z textov Ballu, Viliama KlimáčkaPetra Macsovszkého. Žije a pôsobí vo Varšave. Je nielen prekladateľom poézie, ale aj textárom poľských populárnych piesní a šíriteľom slovenskej literatúry, predovšetkým cestou osobných vystúpení v poľskom rozhlase, v pravidelnej relácii Umenie prekladu.

Prvý preklad zo slovenčiny uverejnil v roku 1968. Popritom prekladal aj z bulharčiny a češtiny, no v posledných rokoch sa orientuje len na preklady zo slovenčiny. „Slovenská literatúra je z nich najzaujímavejšia,“ stručne zdôvodnil svoju voľbu. Tvrdí, že slovenská literatúra sa v Poľsku stáva módnou, Poliaci väčšmi poznávajú Slovensko a rastie aj záujem o slovenský jazyk – kým v nedávnej minulosti dominovala bohemistika, v súčasnosti sa rozširuje slovakistika.

J. Bukowski si vysoko oceňuje slovenskú literatúru z posledných rokov, a aj keď je o generáciu starší ako autori, ktorých prekladá (predovšetkým tridsiatnici, zvlášť si obľúbil Petra Macsovszkého), tento rozdiel vníma ako veľmi obohacujúci. Pripravuje sa na preklad básní Mily Haugovej – jej poézia ešte v Poľsku nevyšla.

Vlani mu vyšli preklady dvoch noviel Marakéš a Tri ženy pod orechom od Václava Pankovčína (vo vydavateľstve Wydawnictwo czarne v jednom zväzku). Väčšiu časť novely vzápätí uverejňoval poľský rozhlas na druhom programe ako čítanie na pokračovanie.

Druhým vlaňajším prekladom je Antológia súčasnej slovenskej poézie pod názvom Písanie (vyd. Modrý PeterSwiat literacki). Ide o výber vychádzajúcim z vydania vo vydavateľstve Modrý Peter (v spolupráci s Petrom Milčákom). Sú v nej zastúpení autori: I. Laučík, I. Štrpka, P. Repka, D. Hevier, O. Pastier, K. Chmel, E. J. Groch, Jurolek, J. Urban, T. Lehenová; kniha vyšla s ilustráciami Marka Ormandíka. Vždy jedna báseň od každého autora je publikovaná aj v pôvodnom slovenskom jazyku.

V súčasnosti J. Bukowski pripravuje výber 16 poviedok Ballu pod názvom Úzkosť – vyjdú ešte tento rok. Ballu pokladá za náročného autora na preklad, ale zároveň za najpozoruhodnejšieho súčasného prozaika.

V októbri 2007 bude poľský popredný literárny časopis Literatúra vo svete venovaný slovenskej literatúre.

Svoj pobyt využije J. Bukowski na osobné stretnutia s autormi textov, ktoré prekladá, na prehĺbenie osobných väzieb a získanie informácií z aktuálneho literárneho i širšieho kultúrneho a spoločenského života Slovenska.

Foto: Archív autora