Júnový cyklus podujatí Literárneho klubu, ktorý prezentuje súčasnú mladú tvorbu, sa 13. júna v KC Dunaj v Bratislave zameral na novú slovenskú poéziu. Koloman Kertész Bagala predstavil troch mladých autorov. Lucia Kramárová svoje básne publikovala zatiaľ časopisecky v Dotykoch a v poľskom magazíne Arterie, Dominik Želinský vydal debutovú zbierku Čokoľvek iné, autor básnickej zbierky Spam a iné Vlado Šimek prečítal aj niekoľko textov z pripravovanej knihy Modlitba za Felvidék.