Nové výberové konanie na vedenie LIC

Ministerstvo kultúry vyhlásilo nové výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa alebo riaditeľky LIC.

Do predchádzajúceho výberového konania, ktoré bolo vyhlásené 30. apríla 2021, sa prihlásili dvaja uchádzači, pričom jeden z nich dobrovoľne počas procesu odstúpil a druhý nebol komisiou odporučený na post riaditeľa. Výberový proces sa preto opakuje. Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť do 27. septembra 2021. Do výsledku tohto výberového konania, resp. do konca februára 2022, je dočasne poverená vedením LIC Beata Vlková.

Cieľom MK SR ako zriaďovateľa LIC je, aby do čela tejto inštitúcie nastúpila rešpektovaná osobnosť, ktorá zabezpečí nielen autorskú slobodu pre tvorbu, jej hodnotový rozvoj a prezentáciu, ale zvýši transparentnosť, nezávislosť a efektívnosť hospodárenia a fungovania Literárneho informačného centra.

Záujemcovia a záujemkyne o pozíciu riaditeľa alebo riaditeľky sa vo svojich projektoch rozvoja a riadenia majú zamerať na to, aby bolo LIC otvorenou inštitúciou pre literárnych umelcov a umelkyne zo Slovenska aj zo sveta. LIC by malo reagovať na aktuálne dianie a trendy v literárnom umení v medzinárodnom kontexte, realizovať účasť na významných literárnych podujatiach v Slovenskej republike, vytvárať systematickú a proaktívnu podporu prekladov slovenskej literatúry.

V súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 sa od LIC očakáva flexibilný a jasne komunikovaný prístup ku tvorbe riešení vyplývajúcich z obmedzení a z fyzického dištancovania. V spolupráci so zriaďovateľom má LIC aktívne participovať na rozvoji politiky literárneho umenia, očakáva sa udržateľný model financovania organizácie, vypracovanie plánu pre rozvoj doplňujúcich služieb, vlastných príjmov a rozvoj partnerstiev so súkromným sektorom. Vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s protipandemickými opatreniami musí budúci štatutár alebo štatutárka LIC prinášať inovatívne riešenia, ktoré budú rozvíjať literárnu kultúru a zaistia jej dostupnosť pre čo najširšie publikum. V spolupráci s MK SR sa tiež aktívne zapojí do rozvoja literatúry v rámci pripravovanej stratégie rezortu do roku 2030.

Výberové konanie sa riadi pravidlami novej smernice MK SR o výberových konaniach, ktoré garantujú férový, otvorený a transparentný postup. Všetky informácie o postupe výberového konania a jeho podmienkach nájdu záujemcovia a záujemkyne v Oznámení o výberovom konaní a tiež v novej smernici o výberovom konaní. Dokumenty sú dostupné na webovom sídle Ministerstva kultúry SR – Výberové konania.