V rámci štvrtej časti série podujatí Česi, vitajte! si 19. apríla pozvala slovenská autorka Svetlana Žuchová do bratislavského kníhkupectva Artforum svoju českú kolegyňu Petru Hůlovú. Spisovateľky spája podobné tematické ukotvenie príbehov: postavami ich kníh sa stávajú cudzinci adaptujúci sa v novej, neznámej krajine. Hrdinkou najnovšieho románu Petry Hůlovej Čechy, země zaslí­bená je Ukrajinka Oľga, ktorá prichádza do Prahy za prácou. Kniha sa usiluje vyrovnať sa so vžitými stereotypmi a predsudkami voči imigrantom, ale približuje aj minulosť a súčasné pomery na Ukrajine. Vo svojich knihách však Hůlová zablúdila aj do Mongolska či Spojených štátov amerických. Svetlana Žuchová zasa v románe Zlo­deji a  sved­kovia prináša príbehy štyroch prisťahovalcov vo Viedni, ale aj osudy tých, ktorí z rodných krajín neodišli. Diskusiu nielen o cudzosti v literatúre pripravilo Artforum v spolupráci v Českým centrom v Bratislave.