OBRAZOM: Slniečko žiari naďalej. Aj keď má už 80 rokov

BRATISLAVA - Najstarší literárno-umelecký časopis pre deti si v týchto dňoch pripomína 85. výročie svojho založenia. Prvé číslo Slniečka vyšlo v roku 1927 v Matici slovenskej v Martine.

Jeho redaktorom bol Rudolf Klačko a autorom obálky Martin Benka. K autorským ikonám matičného Slniečka patrili spisovateľ Jozef Cíger Hronský a ilustrátor Jaroslav Vodrážka.

V súčasnosti Slniečko vychádza v Literárnom informačnom centre pod redakčným vedením Ondreja Sliackeho a na jeho vytváraní sa podieľajú naši najlepší spisovatelia a ilustrátori.

Aj napriek intenzívnej intervencii zábavnosti do detskej kultúry si tento legendárny časopis zachováva svoju náročnú umeleckú úroveň.

Zmyslom jeho obsahovej zložky, ktorú tvorí predovšetkým autorská a ľudová rozprávka, je formovať mravné a estetické vedomie dieťaťa tak, aby bolo v súlade s našimi národnými kultúrnymi tradíciami a súčasne, aby zodpovedalo tradíciám svetového etického a kultúrneho univerza.

Adresátom časopisu sú žiaci 1. – 5. ročníka základných škôl, základných umeleckých škôl, čitatelia detských knižníc, centier voľného času pre deti, poslucháči pedagogických fakúlt a pedagogicko-výchovní pracovníci.

http://aktualne.atlas.sk/obrazom-slniecko-ziari-nadalej-aj-ked-ma-uz-80-rokov/slovensko/spolocnost/