Odhalený náhrobný kameň spisovateľovi Vincentovi Šikulovi

 

Dňa 29. októbra 2004 bol v Dubovej pri Modre odhalený náhrobný kameň spisovateľovi Vincentovi Šikulovi (1936 - 2001).

Dielo akademického sochára Alexandra Ilečka, náhrobný kríž koncipovaný ako pomník spisovateľovi, slávnostne odhaľoval prezident republiky Ivan Gašparovič, starosta obce Dubová Alexander Lukačovič a slávnostný príhovor za slovenských spisovateľov predniesol dlhoročný priateľ a kolega vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ Ľubomír Feldek. Na slávnosti hrala ivanská dychovka a spieval spevácky zbor Credo z Dubovej pod vedením p. Zajíčka. Po odhalení pomníka bolo slávnostné vyhlásenie výsledkov prvého ročníka súťaže v rozhlasovej poviedke o Cenu Vincenta Šikulu, ktorá bude mať vyhodnotenie o dva roky, aby sa úspešné práce stihli odvysielať. Bohaté pohostenie na chate Fugelka pripravila obec Dubová.