Štefan Oľha

(3. 5. 1936 Solivar – 19. 8. 2009 Košice)

Dramatik a scenárista, autor literatúry faktu, publicista, člen Spolku slovenských spisovateľov pôsobil v Literárno-dramatickej redakcii Československého rozhlasu v Košiciach (1960 – 1963), viedol redakciu zábavy Československej televízie (1968 – 1972), po roku 1990 bol riaditeľom košického štúdia Slovenskej televízie. Je autorom kníh Stopy (1967), Až na dno rozkoší (1968), v spolupráci s Emíliou Štammovou napísal Horká chuť lásky (1980), ďalej vydal Drsný diktát drogy (1984), Nebezpečný sex (1992), V stredu v Kremli (1997), dramatické práce zaradil do publikácie Malé divadelné štúdio (1982). Napísal viacero televíznych hier a scenárov dokumentárnych filmových snímok.