,Kúsok histórie“ Oravy priniesla do Bratislavy Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, ktorá v  Univerzitnej knižnici v Bratislave (18. apríla) predstavila svoju najnovšiu publikáciu Vidiecke šľachtické sídla v  Oravskej stolici. Je výsledkom spolupráce historika Tomáša Januru z  Historického ústavu SAV a  archeológa i  historika umenia Michala Čajku z  Oravského múzea. S  touto reprezentačnou knižkou galérie (vyšla v tej istej štruktúre a  grafickom spracovaní ako predošlý titul Vidiecke šľachtické sídla v Liptovskej stolici - 2008) zoznámil T. Janura. Publikácia je inšpirujúcou prechádzkou po minulosti i súčasnosti Oravy.