Orient v Pezinku

V rámci pravidelnej spolupráce Literárneho informačného centra s Malokarpatskou knižnicou v Pezinku stretli sa jej čitatelia na orientálnom večere (20. novembra) so spisovateľkami, prekladateľkami z japončiny a čínštiny, ktoré v krajinách Orientu žili a študovali – Emíre Khidayer a Elenou Hidvéghyovou-Yung. Na podujatie Východ na západe, západ na východe prišlo veľa ľudí, čitáreň pezinskej knižnice bola plná, vyše dvoch hodín sa rozprávalo o literatúre, jazyku a živote v arabskom svete najmä Blízkeho Východu a o Číne, čínskom jazyku a literatúre. Návštevníci vykúpili takmer všetky zásoby kníh, ktoré obe autorky so sebou priniesli. Informáciu o besede vysielala aj Pezinská televízia.