Najväčšou knižničnou udalosťou počas roka býva už tradične Týždeň slovenských knižníc. Jeho priebeh v niektorých slovenských mestách zhodnotili knihovníčky v nasledujúcej ankete.

Zuzana Liptáková (Mestská knižnica v Bratislave): Týždeň sme začali koncertom, pokračovali čítačkami, vernisážou a skončili Nocou s Andersenom. Dvadsať detí absolvovalo vedeckú prednášku o duchoch a záhadných javoch, divadielko a čítanie s Osmijankom. Ďalšou literárnou udalosťou bol Jarný maratón s knihou – o Kláre a iglu čítali herečka Zuzana Porubjaková a autorka Petra Nagyová Džerengová. Dospelé publikum si mohlo vypočuť v Artotéke básne Mirky Ábelovej.

Alžbeta Androvicsová (Žitnoostrovná knižnica, Dunajská Streda): V našej knižnici sa týždeň začal návštevou spisovateľky Danuše Dragulovej-Faktorovej a finišoval 11. ročníkom Noci s Andersenom. Hlavným bodom večera bola interaktívna hudobná klauniáda Bartók a Drevený princ v podaní umelkýň Margit Garajszki a Júlie Urdovej. Divadelná inscenácia vznikla adaptáciou autorskej rozprávky Margit Garajszki Bartók – Bratislavské rozprávky v dramatizácii a réžii Silvestra Lavríka.

Benjamína Jakubáčová (Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave): Vzácnymi hosťami v našej knižnici boli Lucia Satinská, Ľubomír Feldek, Oldo Hlaváček, s detskými čitateľmi besedovali Erik Ondrejička, Lenka Gahérová, Danuša Dragulová-Faktorová... Týždeň vyvrcholil dobrodružnou Nocou s Andersenom, ktorá bola nezabudnuteľným zážitkom nielen pre 66 detí, ale i pre nás knihovníkov.

Veronika Uhríková (Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici): Otvorenie Týždňa slovenských knižníc bolo spojené so sprístupnením výstavy Čo čítala šľachta – príbeh rodu Radvanských. Pripravili sme besedu so Stanislavou Bariakovou a Jurajom Jedinákom, ktorí na bicykli precestovali už niekoľko krajín. Všetkým záujemcom sme ponúkli možnosť absolvovať prehliadku s výkladom po knižničných skladoch, ktoré bežne nie sú verejnosti sprístupnené.

Zlatica Brodnianska (Krajská knižnica Ľudovíta Štúra, Zvolen): Zaujímavými podujatiami bola beseda pre deti so spisovateľom Valentínom Šefčíkom a stretnutie stredoškolákov s Antonom Laučekom. Najpopulárnejším podujatím pre detských účastníkov aj pre nás knihovníkov býva už tradične Noc s Andersenom. Tento rok v knižnici nocovalo 32 detí. Program zahŕňal poznávaciu prechádzku na Zvolenský zámok, dramatizáciu rozprávky, vystúpenie folklórneho súboru, hry a tvorivé dielne.

Alena Zavocka (Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach): Ústrednou témou tohtoročnej Noci s Andersenom bol Fantóm opery. Nocľažníci sa zúčastnili nočnej prehliadky historickej divadelnej budovy v centre Košíc, nazreli do zákulisia, vyskúšali si povolanie kostymérov a maskérov a pripravili svadobnú hostinu pre Fantóma a jeho milovanú Kristínu.

Beáta Ocilková (Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou): Pripravili sme napríklad súťaž Hľadáme najlepšiu čitateľskú rodinu vranovskej knižnice. Vydarené a motivujúce bolo stretnutie s autorom detskej poézie Valentínom Šefčíkom. Vyvrcholením týždňa bola už tradičná Noc s Andersenom. 41 spáčov nanovo objavilo nočné čítanie, deti si užili lampiónový sprievod večerným mestom, Bátoričku v múzeu, zumbu, karaoke aj nočné kino.