Peter Darovec o Pišťankovi v RTVS

Nedávno sme priniesli samostatný článok o účasti literárneho vedca Petra Darovca v relácii Večera s Havranom, v ktorom sa s moderátorom Michalom Havranom zhováral o živote a diele Petra Pišťanka

Autor monografie On,Pišťanek o tomto významnom slovenskom prozaikovi a publicistovi hovoril aj na vlnách Rádia Devín a Rádia Slovensko. V Kultúrnom denníku zo dňa 19.5. o titule hovoril s moderátorom Tomášom Bartoňkom. Záznam nájdete na tomto linku

Literárna revue s Dadom Nagyom, zo soboty 23.mája, začala rozhovorom s Petrom Darovcom. Darovec tu hovorí o prvom stretnutí s Rivers of Babylon či o tom, ako zmenil tento titul pohľad na to, čo sa považovalo za umeleckú literatúru. Záznam nájdete v archíve RTVS

Na tomto odkaze si môžete vypočuť reláciu Ars litera, v ktorej sa hovorilo nielen o knihe On, Pišťanek, ale aj o Kritickej ročenke