Slovenský skauting je nezisková mládežnícka organizácia, ktorá poskytuje priestor deťom a mladým ľuďom, aby sa mohli rozvíjať, získavať priateľov, zažívať netradičné dobrodružstvá a pozitívne hodnoty. Tomuto cieľu je prispôsobená aj jeho publikačná činnosť, o ktorej nám porozprávala projektová koordinátorka Lucia Jakubíková.


Zameriavame sa najmä na publikácie so skautskou tematikou, ktoré pomáhajú orientovať sa vo vedení skautskej skupiny, organizovaní akcií a príprave programu. Viaceré z nich sú zaujímavé a využiteľné pre všetkých, ktorí pracujú s mládežou. Významnou aktivitou je aj vydávanie periodických publikácií s dlhoročnou tradíciou. V súčasnosti sú to časopisy pre tri rôzne vekové kategórie skautov (Džungľa, Skaut, Médium).

Samostatnú oblasť tvoria knihy pre širšiu verejnosť, napríklad unikátna kolektívna publiká­cia Zlato na Slovensku, ktorá je historicky prvým súhrnným dielom o zlate na našom území. V roku 2011 sme vydali fotografického sprievodcu „po cestách i necestách“ Potulky Slovenskom od Antona Záhradníka a najobsiahlejší súbor predstavujú publikácie o slovenských hra­doch: Branč, Čachtice, Dobrá Voda, Fiľakovo, Gýmeš, Plavecký hrad, Tematín.

Obľúbenou sériou z  dielne Miroslava Slámku a  kolektívu sa ihneď po vydaní stali Kamenní strážcovia, ktorí približujú osudy slovenských hradov laickej i odbornej verejnosti. Čitateľsky príťažlivé príbehy dopĺňajú stovky fotografií a unikátne výtvarné rekonštrukcie zobrazujúce pevnosti v  čase ich slávy. Prvý diel zachytáva osudy 22  hradov západného a časti stredného Slovenska. V súčasnosti je na pultoch kníhkupectiev už tretie, doplne­né vydanie. Druhý diel rozvíja príbehy 20 hradov východného a časti stredného Slovenska. Dlho očakávané tretie pokračovanie originálnej série by malo vyjsť už v septembri 2012. Okrem Kamenných strážcov III. potešíme čitateľov v  tomto roku ďalšou brožúrkou zo série Sprievodcovia po hradoch. Ktorý hrad sa dočkal vlastnej publikácie a prezradí svoje tajomstvá, to je zatiaľ naším malým tajomstvom, ale odhalíme ho už v októbri.